Έκθεση Δήμων για την Κατάσταση Μηδενικών Αποβλήτων 2021

5
Έκθεση Δήμων για την Κατάσταση Μηδενικών Αποβλήτων 2021

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που δημοσιεύουμε τη δεύτερη έκδοσή μας Έκθεση Δήμων Κατάστασης Μηδενικών Αποβλήτων.

Διαθέσιμο στο δικό μας Ιστοσελίδα Zero Waste Cities, η Έκθεση Δήμων για την Κατάσταση Μηδενικών Αποβλήτων για το 2021 είναι μια έκθεση της προόδου που συνεχίζει να σημειώνεται στις πόλεις μηδενικών αποβλήτων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η έκθεση περιλαμβάνει ενημερώσεις από το προηγούμενο έτος από κάθε χώρα όπου εργαζόμαστε για τις πόλεις μηδενικών απορριμμάτων στην Ευρώπη – γραμμένες από τους ίδιους τους ηγέτες που εργάζονται σε τοπικό επίπεδο, μοιράζοντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τις νίκες που είχαν.

Η έκδοση του 2021 εστιάζει επίσης σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών συλλογής και διαχείρισης οργανικών, με περιπτωσιολογικές μελέτες που υπογραμμίζουν τα συστήματα με τις καλύτερες επιδόσεις της Ευρώπης στον τομέα αυτό από την Ουαλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Οι δήμοι σε όλη την Ευρώπη έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις φέτος με τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19. Ωστόσο, οι κρίσεις για το κλίμα και τα απόβλητα δεν εξαφανίζονται – στην πραγματικότητα απλώς επιδεινώνονται στις περισσότερες περιοχές. Υπάρχουν πολλές μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στον παραδοσιακό τομέα διαχείρισης απορριμμάτων σήμερα και οι δήμοι βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Είτε τηρούν το status quo της διαχείρισης των απορριμμάτων – συνεχίζοντας με ένα επιζήμιο για το περιβάλλον και δαπανηρό μοντέλο που σύντομα θα καταστεί ξεπερασμένο και δεν θα μπορεί να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς. Ή αναγνωρίζουν την αξία και το όφελος από την υιοθέτηση μιας προσέγγισης μηδενικών αποβλήτων και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να επανασχεδιάσουν το σύστημά τους προς ένα που είναι εστιασμένο στην κοινότητα, φθηνότερο στη λειτουργία και, το πιο σημαντικό, παράγει πολύ λιγότερα απόβλητα.

Το 2021 το δίκτυο πόλεων μηδενικών αποβλήτων αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη – από τη δυτική ακτή της Πορτογαλίας έως την αγροτική περιοχή του Ανατολικού Μαυροβουνίου, από τη Βόρεια Θάλασσα στη Γερμανία έως τις μεσογειακές περιοχές στην Ιταλία και την Ισπανία. Αυτό οφείλεται στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των τοπικών ομάδων εντός του δικτύου Zero Waste Europe, που συνεργάζονται με στελέχη των δήμων και των εταιρειών απορριμμάτων που αναγνωρίζουν την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή και τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει στην τοπική τους κοινότητα. Αυτές είναι οι ιστορίες που η Έκθεση των Δήμων της Κατάστασης Μηδενικών Απορριμμάτων, χρόνο με τον χρόνο, θα συνεχίσει να αναδεικνύει και να υπερασπίζεται.

Ελπίζουμε να απολαύσετε την ανάγνωση.

Bir cevap yazın